Име на ресурса :

Тип :

Кратко описание на ресурса :

Указател на ресурса :
Идентификатор :
f98b29f9-179b-420a-9a09-042ab68fa9b2
Език :
  Формат за пренос :
  • - unknown (version : unknown)
  Кодировка на данните :

  Ключови думи от темите на INSPIRE :
   Други ключови думи :
    Географски очертаващ правоъгълник :
    Системна координатна референция :
     Времеви обхват:
     Дата на създаване :

     Дата на последния преглед :

     Дата на публикуване :
     Произход :

     Пространствена разделителна способност :
     Топологична съвместимост :
     • TopologyLevelCode :
     Съответствие :
     • - Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services du 08/12/2010 - date for [Не е оценен]
     Условия, приложими към достъпа и използването :
      Други ограничения :
       Лиценз :

       Лице за контакт :
       • Име на организацията : Военно-географска служба
       • Адрес :


       • Адрес на електронната поща : mgs@armf.bg
       Други лица :
       Дата на метаданните :
       2016-04-22T17:06:48
       Език на метаданните :
       bul