Име на ресурса :
Координатна референтна система
Тип :

Кратко описание на ресурса :
Координатна референтна система
Указател на ресурса :
  Идентификатор :
  a726fb07-54ec-4074-b337-5fa8b4ac11f4
  Език :
  • - bul
  Формат за пренос :
  • - unknown (version : unknown)
  Кодировка на данните :
  MD_CharacterSetCode_utf8
  Ключови думи от темите на INSPIRE :
   Други ключови думи :
    Географски очертаващ правоъгълник :
    • X min :22.36
    • X max :28.61
    • Y min :41.24
    • Y max :44.22
    Системна координатна референция :
    • - EPSG : http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
    Времеви обхват:
    Дата на създаване :

    Дата на последния преглед :

    Дата на публикуване :
    Произход :
    Точността на данните е контролирана чрез използване на контролни GPS точки и линейни обекти, получени в режим на стереокартиране.
    Пространствена разделителна способност :
    1/50000 ;
    Топологична съвместимост :
    • TopologyLevelCode :
    Съответствие :
     Условия, приложими към достъпа и използването :
      Други ограничения :
       Лиценз :

       Лице за контакт :
       • Име на организацията :
       • Адрес :


       • Адрес на електронната поща :
       Други лица :
       • Име на организацията : Военно-географска служба
       • Роля :
       • Адрес :


       • Адрес на електронната поща :
       Дата на метаданните :
       2016-04-08T13:59:03
       Език на метаданните :
       bul