Изграждането на Национален портал за пространствени данни е сред приоритетите на ИА ЕСМИС

Голяма част от услугите на електронното правителство, както и редица геоинформационни продукти в държавната администрация се създават с използването на ГИС технологии, които вече са неразделна част от нашето ежедневие, каза Красимир Симонски, изпълнителен директор на ИА  „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“  по време на конференцията по случай Световен ГИС Ден 2015.  Нашата агенция е структурата, свързана с внедряването на модерни комуникационни и информационни технологии, част от които са ГИС технологиите. Във тази връзка е и ангажимента, който сме поели за изграждането на Национален портал за пространствени данни, както и подпомагане на работата на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при вземането на държавни управленски решения, допълни още Симонски. Според него предстои още много работа по транспонирането на европейската Директива INSPIRE, за да могат всички информационни системи в държавата да говорят на един общ език и да имат оперативна съвместимост. Без механизъм за координиране на данните, особено в частта електронно управление е невъзможно функционирането на отделните системи, категоричен е изпълнителният директор на ИА ЕСМИС.  Той увери присъстващите, че агенцията е готова да подпомогне всички, които работят за изграждането на единни стандарти за пространствени данни, което ще гарантира устойчива и хармонизирана инфраструктура за пространствена информация, като елемент на едно работещо електронно управление.   

Всяко министерство днес разполага с огромни масиви от данни, като все по-голяма част от тях са геореферирани, т.е. представляват географски бази данни, обяви Георги Гладков, директор на дирекция "Пространствени данни" в ЕСМИС. Според него, когато дори в днешните мобилни телефони има много приложения, свързани с ГИС, от голямо значение е да сме еднакво близо до всички, които развиват ГИС технологиите в България. Това ще е от полза и за нас, като администрация и за всички потребители, които се нуждаят от достъп до геопространствена информция. 

София, 19 ноември 2015

За повече информация:

Екатерина Попова

Пресцентър, ИА ЕСМИС

02/949 22 540; 885 698 680

Последно обновена: 9 ноември 2015г.
Назад