Често задавани въпроси

  • Как ще се използва системата от потребителите?
    • Информационната система е WEB базирана с удобен потребителски интерфейс, който позволява лесна работа на потребителите и бърз достъп до необходимата информация. Системата е достъпна за всички физически и юридически лица, включително и за чуждестранни граждани. Придобиването на желаните данни и/или услуги става чрез регистрация на потребителите и подаване на е-заявление. Това се извършва с регистриране на профил, чрез който се осигурява достъпа до предлаганите данни.

      Регистрацията на потребителския профил е безплатна и се осъществява по електронен път чрез портала на системата.