Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Телефон и факс
Тел: 02 / 940 9771, 02 / 940 9640
Факс: 02 / 988 5094, 02 / 940 9364
Адрес
България, София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9

Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

Телефон и факс
Тел: 02 / 949 2115, 02 / 949 2254
Факс: 02 / 981 8787
Адрес
България, София 1000, ул. "Ген. Й. В. Гурко" №6